Digital Pladsanvisning

På Digitale Pladsanvisning har du følgende muligheder: 

  • Få overblik over de forskellige dagtilbud i Odder Kommune
  • Skrive dit barn op til en plads i dagpleje, vuggestue, integreret institution, børnehave, SFO og klub
  • Se status og prioritere ønsker til daginstitution
  • Følge med i, hvor du står på ventelisten
  • Søge økonomisk friplads
  • Acceptere den tilbudte institutionsplads
  • Melde dit barn ud af en daginstitution.

Du har adgang til Digital Pladsanvisning, når det passer dig. For at få adgang til selvbetjeningsløsningerne skal du anvende NemId. Bestil NemId på nemid.nu 

Start Digital Pladsanvisning

Brug for hjælp?
Har du brug for hjælp til at komme igennem den digitale ansøgningsprocedure kan du ringe til Den Digitale Hotline.

Den Digitale Hotline

Nye retningslinjer for tildeling af plads

Der er kommet nye retningslinjer for tildeling af pladser i Odder Kommunes kommunale pasningstilbud. Det sker som følge af justeringerne på institutionsområdet efter Fremtidens Dagtilbud.

Med de nye retningslinjer er det fortsat Odder Pladsanvisning, der anviser barnet til et dagtilbud eller en dagplejer. Men som noget nyt er det herefter lederen, der beslutter i hvilken afdeling, gruppe eller dagplejer barnet skal tilknyttes.

Pladsanvisningen sker således alene til institutionen, hvorefter det er op til den enkelte dagtilbudsleder i dialog med forældrene at placere barnet i en afdeling i institutionen.

I forhold til Landsbyordningen er det lederen af børnehuset, der i dialog med forældrene placerer barnet hos en dagplejer.

Formålet med justeringen af retningslinjerne er i højere grad at udnytte dagtilbudslederens viden om egen institution/afdeling, herunder viden om den aktuelle børnegruppesammensætning. På den måde optimeres muligheden for bedst muligt at kunne varetage det enkelte barns behov og i videst mulige omfang tilgodese forældrenes behov og ønsker for deres barn.

Pladserne i dagtilbud i Odder Kommune anvises efter alder. Dette kan dog fraviges i følgende tilfælde:
• hvis et barn har særlige sociale eller pædagogiske behov.
• hvis et barn har søskende i et dagtilbud, hvor der bliver en ledig plads.
• hvis der ikke kan opretholdes en homogen gruppe i institutionen køns - og/eller aldersmæssigt. 
• hvis det enkelte dagtilbud i forvejen har en stor procentuel andel af børn med dansk som andetsprog sammenlignet med andre dagtilbud i Odder kommune.

Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2017